Kritik mot omorganisation av äldreomsorgen i Nybro

Anhöriga till några av dom som bor på äldreboendet Kvarnbacken i Nybro tycker att omsorgen blivit sämre där sen personalen fått i uppgift att också ta hand om äldre i området runtomkring med rätt till hemtjänst.

En av dom anhöriga skriver i ett brev till omsorgsnämnden att hon upplever att det blivit ett ständigt farande av personal in och ut från Kvarnbacken och att flera olika personer numera möter dom gamla, vilket dom inte mår bra av.

Omsorgschefen Hans-Gunnar Hovbeck skriver i ett svar tillsammans med omsorgsnämndens ordförande att förändringarna vid Kvarnbacken inte är mer än två månader gamla och att man av erfarenhet vet att det tar längre tid innan man kan se de positiva förbättringarna. Det är inte meningen att det ska bli fler olika personer runt dom äldre enligt Hovbeck men det har tyvärr blivit så då man fått anlita ganska många vikarier.

Det nya arbetssättet med att personalen vid äldreboenden tar ansvar för hemtjänstuppdragen i sitt geografiska områden har tidigare införts, och kommer fortsätta att införas, också i övriga delar av kommunens äldreomsorg enligt ett politiskt beslut från 2003.