Datachip i trästockar i framtiden

Det kan bli betydligt lättare att i framtiden välja rätt sorts virke till exempelvis husfasader, fönster och andra ändamål. Ett datachip som fästs på varje nyfälld stock vid avverkningen kommer i slutändan att innheålla information som visar vad en viss planka är mest lämpad för.

Det här är målet för ett skogsforskningsprojekt med deltagande av bland andra S P Trätek i bland annat Växjö.

- Det här komer att gemindre spill i träindustrin och minskat behov av underhåll av t ex träfasader ,säger Tomas Törnkvist vid Trätek i Växjö, som tror att det tar minst tio år innan det här kan vara i gång praktiskt i skogsbruket.

SP står för Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, Trätek för Institutet för Träteknisk forskning.