Fritidspersonal hotas för funktionshindrade

Efter alla besparingar i landstinget på personal som ger funktionshindrade möjlighet till en vettig fritid finns nu risk för ytterligare minskningar av antalet tjänster.

Verksamhetschefen för habiliteringen i norra länsdelen Ann-Katrin Moldenius har föreslagit att en halv fritidssamordnartjänst tas bort för att finansiera en satsning på en sjuksköterska.

Idag jobbar fyra personer som fritidssamordnare vid landstingets habilitering. Det är så många som för två år sen då landstinget genomförde en stor besparing på området.

Ett av argumenten då som nu är att landstinget inte ansvarar för att ge dom funktionshindrades fritidssysselsättning. Det är istället kommunernas ansvar.

- Vi (landstinget) arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen, och där står att vi ska bedriva god och säker vård. Där står inget om att vi ska bedriva fritidsverksamhet, säger Ann-Katrin Moldenius.

Det finns sen 2004 ett politiskt beslut att det ska finnas fyra fritidssamordnartjänster vid landstingets habilitering. Beslutet togs av landstingsstyrelsen efter stor diskussion om sparförslaget som först var ännu större.

Förslaget om att återigen förändra antalet fritidssamordnare har förankrats hos sjukvårdsdirektören för norra länsdelen. Orsaken till det är bristen på sjuksköterskor.

- Idag har vi bara en halv sjukskötersketjänst på hela habilitering Nord. Det är för lite. Vi klarar oss inte på det, säger Moldenius.

Erling Svensson som är ombudsman för dom handikappades riksförbund i länet är kritisk och säger att den samlade handikapprörelsen kräver att ledningen tänker om och behåller dom fyra tjänsterna som dom är.

- Det finns ju stort behov av fritidssamordnarna, och med tanke på dom tidigare neddragningarna man gjort så är det av stor betydelse att man bibehåller det här, säger Erling Svensson.

- Jag skulle vilja se att vi hade pengar så att vi hade pengar så att vi kunde ha båda delarna, men nu har vi ju inte hur mycket pengar som helst, säger Ann-Katrin Moldenius.