Sju nya ambulanstjänster

Ambulansverksamheten i länet tillförs sju nya tjänster. Förstärkningarna kommer i Oskarshamn, Västervik , Borgholm och Hultsfred.

Anledningen till de nya tjänsterna är den nya arbetstidslagen som bl a gör att jourtider nu måste räknas som arbetstid.

Arbetstidslagen vållar förhandlingar på många håll inom kommuner och landsting just nu. På akuten vid länssjukhuset har vårdförbundet krävt sju nya tjänster, men man har kompenserats bara för ökat arbetstryck, inte för förändrade och flera fall försämrade arbetstider.