Stiftelse för judiska barn vill avveckla

En stiftelse som bistått judiska barn begär att få avvecklas.

Styrelsen för Lotte Lasersteins Stiftelse för hjälp till Svenska kommittén för barn och ungdoms alijah, Kalmar, ansöker om detta hos Kammarkollegiet.

Kalmarkonstnärinnan Lotte Laserstein avled 1993, men hennes konsverk har levt vidare i stiftelsen som avyttrat tavlorna efterhand.

Styrelsen hävdar att den inte kan sälja mer av Lasersteins konst

Sedan stiftelsen avvecklats ska återstoden av konsten överlämnas till Svenska kommittén för barn och ungdoms alijah.