Arla Foods ordförande slutar

Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen lämnar sitt uppdrag för att gå i pension. Han har suttit i styrelsen sedan 1981 och var med om att driva igenom fusionen mellan de svenska och danska mejeriföreningarna 2000.

Han har varit ordförande för den sammanslagna koncernen sedan 2003.

Ny ordförande väljs vid ett konstituerande möte i maj.