Fortsatt förtroende för OKG trots drogproblem

Trots avslöjande om att personal vid kärnkraftverket i Simpevarp skickats hem efter att ha visat sig vara påverkade av alkohol eller andra droger så är förtroendet fortsatt stort för  OKG:s säkerhet säger Peter Wretlund som är ordförande i den lokala säkerhetsnämnden.

Många oskarshamnare har uttryckt sin oro kring säkerheten efter avslöjanden om drogproblem bland personal vid svenska kärnkraftsverk.

Den lokala säkerhetsnämnden och kommunstyrelsen ska träffa OKG:s ledning för att få svar på hur säkerhetsföreskifterna följs.