Nya arbetstidsregler kräver noggrann planering

De nya arbetstidsreglerna har gjort att många arbetsgivare har fått göra stora förändringar för att alla anställda ska få tillräckligt mycket dygnsvila. I Emmaboda har kommunen tagit hjälp av en av sina vårdanställda som gjort om scheman för att klara omställningen utan att anställa mer personal.

På flera andra ställen har de nya reglerna ställt till med problem för myndigheter och förvaltningar. Bland annat har landstinget fått ta in ny personal för att kunna klara reglerna inom ambulanssjukvården.