Arbetsförmedlare hotad i Nybro

De skärpta a-kassereglerna fick på tisdagen en arbetssökande i Nybro att bli så hotfull mot en anställd vid arbetsförmedlingen att händelsen fick polisanmälas. Hoten var grova men hann aldrig gå över till fysiskt våld innan förmedlaren lyckades lugna ner besökaren. Krisbearbetning sattes in för att ta hand om den utsatte förmedlaren.