Utländska virkesbilar till stormuppröjning

Snart kan det börja rulla utländska virkesbilar på länsvägarna igen. Skogsindustrierna har ansökt om att få ta in utländska åkare för att hinna röja upp efter stormen Per på ett liknande sätt som gjordes efter Gudrun.

Även om inte lika mycket skog blev fällt av den här stormen så är transportproblemen stora eftersom stormfällorna ligger mer utspridda i länet den här gången.

Tanken är att tillståndet för utlänska lastbilar ska börja gälla redan 12 februari och fram till sista september. Det skriver Östran/Nyheterna.