Ökad sysselsättning i länet 2006

Konjunkturen i riket har varit stark under 2006 och det har också avspeglat sig på arbetsmarknaden i Kalmar län. Enligt SCB:s kortperiodiska statistik ökade sysselsättningen under året med 1,4 procent i länet och antalet nyanmälda platser ökade med 31 procent jämfört med 2005.

Den öppna arbetslösheten har i genomsnitt varit 4 976 personer per månad det gångna året. Det är en minskning med drygt 900 personer jämfört med 2005.