Två nya KY-utbildningar till Kalmar

Två nya kvalificerade yrkesutbildninger kommer att beviljas i Kalmar under 2007. Dels en utbildning med inriktning mot psykosocialt arbete som ges av Kalmarsunds Gymnasieförbund och dels en utbildning för säljare med specialisering mot fackhandel och serviceföretag, den ska ges av Drivkraft Värend AB.

Totalt beviljas 97 nya så kallade KY-utbildningar i landet i år.