Mekanisk verkstad stäms inför Arbetsdomstolen

Fackförbundet Sif stämmer Edsbruk Mekaniska Verkstad i Gamleby inför Arbetsdomstolen. Orsaken är att arbetsgivaren har räknat in en avskedad arbetares sommarledighet i hans uppsägningstid trots att det strider mot semesterlagen.

Fackförbundet yrkar att verkstaden ska betala mannen 24 000 kronor i semesterersättning och 10 000 kronor i allmänt skadestånd.