Kärnkraftverkens kostnadsjakt kritiseras

Jakten på minskade kostnader riskerar att äventyra säkerheten på landets kärnkraftverk, det anser fackförbundet SEKO. Enligt SEKO blir det allt vanligare att kärnkraftverken lägger ut verksamhet på entreprenad för att sänka kostnaderna och öka vinsten.

Det ska ha inneburit att villkoren för de anställda har skruvats nedåt, vilket i sin tur lett till att många anställda nu funderar på att säga upp sig. Och en hög personalomsättning påverkar i sin tur säkerheten i negativ riktning.

SEKO anser att verksamheten på kärnkraftverken ska bedrivas i egen regi eller med långsiktiga entreprenörer.