Drogtester på OKG kan starta nästa år

Redan nästa år kan det bli möjligt att drog- och alkoholtesta alla som arbetar vid OKG i Oskarshamn varje dag. Till sommaren ska en av reaktoranläggningarna vara försedd med alkolås.

Men i praktiken kommer man troligen inte att utnyttja det systemet. OKG:s vd Patric Ramberg säger till Oskarshamnstidningen att han tror att man kommer att använda ett utvecklat stickprovssystem vid grindarna.