Produktion flyttas till Flygt i Lindås

ITT Flygt planerar att flytta all produktion vid Flygt Werk i Tyskland och Grindex i Stockholm till huvudfabriken i Lindås utanför Emmaboda. Orsaken är att man vill samordna produktionen på ett bättre sätt än i dag.

Förändringen kommer inte innebära nyanställningar eftersom man samtidigt genomför rationaliseringar i Lindås, det skriver Barometern.

ITT flygt har i dag 1165 anställda.