55 kan mista jobbet inom Hultsfredsomsorgen

55 anställda inom omsorgen i Hultsfred riskerar nu att förlora sina arbeten och alla områdeschefer måste vara restriktiva när det gäller tillsättning av vikarier. Orsaken är att socialnämnden ska sanera sina finanser och anpassa personalstyrkan.

Exakt vilka som kan komma att drabbas är i dagsläget oklart. Det blir turordningslistorna, eller las-listorna, som får bestämma, det skriver Oskarshamnstidningen.

Under februari ska socialförvaltningen granska hela socialnämndens verksamhet för att ta reda på kommande personalbehov inom omsorgerna.