Flera förslag för lugnare Oskarshamn

Ett sextiotal personer kom till det möte som Oskarshamns kommun hade på onsdagkvällen för att diskutera situationen i Oskarshamns centrum som många upplever som väldigt stökig och bråkig.

Yvonne Bergwall, ordförande i kommunfullmäktige och Brottsförebyggande Rådet i Oskarshamn, säger till P4 Kalmar att det kom fram en rad konstruktiva förslag, bland annat diskuterades att avgränsa centrumstråket till ett nöjesområde och sätta in fler vakter.

Ett nytt möte kommer att bli aktuellt längre fram.