Allmänheten får tycka om vattenförvaltning

Under våren ska Vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt genomföra sju så kallade vattenmöten. Det är första gången organisationer och allmänheten blir ombedda att tycka till om den nya vattenförvaltningen.

Bland annat handlar det om samarbete för att hantera lokala översvämningar och att arbeta för god kvalitet på alla vatten.