Ölandsskola på global resa

Någon gång i höst får rektorn och två lärare vid friskolan i Färjestaden åka till Bangladesh  för att lära sig mer om levnadsförhållanden i ett land som SIDA valt ut som samarbetspartner.

Ölandsskolan är utvald i projektet ”den globala resa”. Totalt får personal från 19  svenska skolor en liknande möjlighet.