Krafttag för att få timret ur stormskog

Utländska åkare får möjlighet  att frakta ut timmer från stormdrabbade områden, utan krav på bl a trafiktillstånd.

Det beslöt regeringen på torsdagen.

Beslutet innebär ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i tio län i södra Sverige under perioden 12 februari- 30 september.

Skälet för undantaget är att öka transportkapaciteten för att snabbt få ut den skog som skadats som en följd av stormarna Gudrun och Per.