Mer centralt byggande i Nybro?

Det stora trycket på bostäder i centrala Nybro har fått kommunen att vända blickarna mot platser som tidigare ingen vågat diskutera. Ett område som pekas ut som intressant är det glest bebyggda områden intill Salutorget. Ett annat är klassiska naturområdet Thebacken mellan centrum och Pukeberg

Två arkitektfirmor har fått i uppdrag att ta fram lösningar på hur Thebacken och området vid Salutorget skulle kunna bebyggas och ändå behålla dom kvalitéer som finns där idag.

Ett första möte för allmänheten om den framtida utformningen av Nybro hålls på kvällen den 6 februari på Stora hotellet.