Särskild akut för äldre

Den borgerliga alliansen i landstinget föreslår en särskild akutmottagning på vardera av länets tre sjukhus för de äldre och svårast sjuka. Tanken är att en sådan akutmottagning ska minska väntetiden vid den vanliga akuten.

Förslaget innebär också att man vill att varje sådan akutmottagning ska vara knuten till geriatriken på sjukhuset och att det ska finnas ett vårdprogram som ser till att information förs vidare till hemsjukvård och hemtjänst och att rehabiliteringen fungerar.

Förslaget ingår i den alternativa landstingsbudget som den borgerliga oppositionen tagit fram inför nästa landstingsfullmäktige.