Demokratiprojekt får stöd trots kritik från deltagare

Trots kritik från deltagare får Kalmar kommun pengar för en demokratiresa till Uganda. Kritiken kommer från en av resenärerna, som ifrågasätter varför politikerna åkte utan att först veta vad programmet för resan innehöll. Resan har nu beviljats 360 000 kronor från skattemedel.

Det handlar om en resa till Entebbe i Uganda i augusti där moderata politikern Lisa Jalmander efteråt ifrågasatte resan och vände sig både till SIDA och Sala-Ida, dotterbolag till Sveriges kommuner och landsting som fördelar pengarna.

Kritiken går bland annat ut på att fyra politiker, en tjänsteman och en projektledare ska ha åkt från Sverige till Uganda utan att ha ett färdigt program för resan framför sig. Svenskarna fick aldrig träffa det största oppositionspartiet, och bara en gång under hela resan pratade man med ett enda parti - ett mycket litet sådant - som inte stödde regeringen.

Lisa Jalmander menar att resan inte kan ses som ett projekt med tema demokrati men Sida o Sala-Ida har alltså gjort en annan bedömning.