Kalmar missar budgetmål

Kalmar kommun kommer inte att klara att ha en budget i balans enligt den prognos som redovisades i dag vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kalmar kommun kommer inte att klara att ha en budget i balans enligt den prognos som redovisades i dag vid kommunstyrelsens sammanträde.

De prognoser som gjorts visar att kommunen kommer att överskrida sin budget med runt 24 miljoner. Och

Med det plus man har med sig sedan förra året på 14 miljoner så slutar årets resultat även då på ett minus med 13 miljoner kronor.

Och då klarar man inte det mål på ett överskott på 2% för avsättning till dåliga tider och framtida investeringar som kommunen har som riktmärke.

Vilket gör att man från samtliga politiska partier ser Kalmars ekonomi som bekymmersam.