Kulturhuvudstadskamp krävs på kalkyl

Nu ifrågasatts Kalmar ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde ville merparten av partierna ha en ekonomisk delkalkyl för projektet redovisad till oktober. Det gäller först kostnader för ansökan och senare vad projektet kostar kommunen om det genomförs.

Från oppositionen sa man bl a att med tanke på det svåra budgetläget, så måste man ha klart för sig vilka kostnader som belastar den kommunala budgeten så att man inte binder upp sig för ett åtagande och kostnaderna bara skenar.

Tidigare har alla partier sagt sig stödja en ansökan att bli kulturhuvudstad men nu börjar man alltså från flera håll att vackla