Kvinnokränkare får dubblat straff

En 47-åring från Kalmar som dömts för fridsbrott mot kvinnor får av hovrätten påbackning av sitt straff till två år och sex månader. Det är ett dubbelt så hårt straff som tingsrätten utdömde.

Hovrätten var oenig - en av domarna ville döma till två års fängelse.

Åtalet avsåg kränkningar i Kalmar och Gävle mot bland annat mannens hustru och tre döttrar