Vindkraften är glödhet

Vindkraften är glödhet i Kalmar län just nu. Utöver dagens 60 verk så finns det en bra bit över hundra ansökningar om att bygga ut och nya vindkraftverk i länet.

Bara på Öland har en exploatör planer på 100 nya verk säger länsarkitekt Ingegärd Widerström.

Men på Öland kan det i dag innebära problem dels för att det redan i dag finns många verk och att överföringskapaciteten till fastlandet inte i dag tillåter så många fler verk. Så nu projekterar man en ny överföringskabel. Men länets alla kommuner även de i inlandet planerar nu för vindkraft vilket möjliggörs av allt större verk med navhöjder på över 70 meter.

- Det gör att man i framtiden ser grupper med färre men större säger Ingegärd Widerström vidare.