Kalmarbil renar stockholmsvatten

I dagarna levereras ett unikt rullande reningsverk till Stockholms stad.

Det är det lilla kalmarföretaget AquaTeq som för drygt elva miljoner har utvecklat och tillverkat en lastbil som ska suga upp och rena det vatten som blir kvar när alla biltunnlar i Stockholm rengörs.

Mängder med förorenat vatten rinner nämligen ner i dagvattnet när biltunnlarna tvättas.

Tunnlarna tvättas eftersom de annars skulle falla sönder av de tungmetaller som fäster på väggar och tak, men nackdelen är alltså att tungmetallerna istället följer med tvättvattnet ut.

2004 började projekteringen och nu är bilen klar för leverans. Den åker efter högtryckstvätten och suger upp spillvattnet. I lastbilen finns sedan ett reningssystem i fem olika steg som till slut gör att det är rent vatten som kommer ut.