Ökad säkerhet på ökänd vägsträcka

En ur trafiksäkerhetssynpunkt ökänd sträcka av E22:an ska bli säkrare. Avtal är nu påskirvet och redan nästa vecka börjar de praktiska förbredelserna för att sätta upp mitträcke, sidoräcke och viltstängsel söder om Ålem.

Kritiken mot säkerheten på sträckan har varit hård och ett 20-tal trafikanter har dödats eller skadats svårt på vägavsnittet senaste 10 åren.

Susanne Östangård som är projektledare vid Vägverket säger till P4 kalmar att det tagit så lång tid att göra vägen säkare beror på att där finns många anslutande vägar som måste åtgärdas samtidigt.

Pengarna räcker dock inte för viltstängsel till hela sträckan utan begränsas till den del som bedöms vilttätast.

I december ska arbetet vara klart varför det blir intensivt arbete under sommaren men vägarbetarna får inte jobba de dagar när sommartrafiken är som intensivast.