Övervakningskameror i väntan på beslut om ny bro

På tisdagen monterades övervakningskameror upp på bron över Botorpsströmmen söder om Gladhammar.  Bron är skadad i grunden och det är inte säkert att en reparation av bron skulle vara bättre än att bygga en helt ny bro. I väntan på att det ska beslutas monterar istället Vägverket upp ett övervakningssystem på bron.

Samtidigt sänks hastigheten från 90 km i timmen till 70 km i timmen.

Adriano Maglica Vägverket Region Sydöst säger att de genast vidtar åtgärder om om några brister skulle upptäckas på bron.

Det är Vägverket Region Sydöst som utreder åtgärdsalternativen. I dagsläget är det inte klart om reparationen av bron är samhällsekonomisk, jämfört med en ny bro.