Fler övervakningskameror på gotlandsfärja

Destination Gotlands färjor som anlöper länskusten har i en dom i länsrätten inför årets säsong fått tillstånd att ha ytterligare 40 övervakningskameror ombord på varje färja. Det innebär att alla utrymmen på fartyget är kameraövervakade och att besättningens och passagerarnas minsta lilla rörelse registreras.

Bland annat har kameror placerats framför kiosken, ingångar till hytterna och i restaurangen där det finns 8 kameror.

Inför förhandlingarna i länsrätten var bland annat JK Justitiekansler och de fackliga organisationerna negativa till övervakningen, då de ansåg att det var ett hot mot den personliga integriteten för besättning och passagerare.