Långa transporter för frukost

Vår frukost är långtifrån så lokal som den skulle kunna vara.  Istället har de flesta frukostprodukter körts långt med lastbil där följden blir stora utsläpp av koldioxid visar en genomgång som P4 Kalmar har gjort.

I en vanlig butik vi besökte var till exempel majoriteten av brödsorterna från andra delar av Sverige.

Av de 87 olika brödsorter som fanns på ICA i Mönsterås så kom vart fjärde bröd från bagerier i det egna länet. en del till och med från samma ort.

Men de flesta, hälften, har alltså transporterats från de stora brödproducenterna i södra halvan av Sverige, dom flesta från Skåne. Resten har åkt ännu längre. Vart femte bröd kommer från bagerier i Norrland och ytterligare några är importerade. ICA:s egna minibagetter att slutbaka själv i ugn kommer till exempel från Nederländerna.

I kyldisken är det Arla som dominerar - ett företag som inte är så lokalt som det än gång var - deras yougurt och fil kommer nu från Jönköping eller Göteborg. I kylen finns också produkter från Finland, Danmark och Tjeckien och från ett par mejerier i norra Sverige.

Till och med frukostäggen får åka långt när hönserier slutar sälja lokalt.

I Ingemar Redborns ICA-butik i Mönsterås beklagar den långa resan för äggen i hans butik.

Ingemar och frun Birgitta Redborn - som är miljöansvarig i butiken - skulle gärna ha mer lokalt i butiken - och tror det kommer bli så - helt naturligt på sikt.