LRF bygger upp bondekooperation i Makedonien

Med hjälp av Sida-pengar hjälper nu lantbrukarna i sydöstra Sverige de makedonska kollegorna att bygga upp jordbruket, bland annat med en mejerirörelse och ett nätverk, alltså en bondekooperation liknande den som LRF har.

Lantbrukare från sydöstra Sverige är ständigt i kontakt med Makedonien, och åker ofta ner till landet, berättar Per-Åke Svensson, ordförande i LRF Sydost.

I juli börjar en ny treårig period av samarbetet, och just nu förhandlar LRF Sydost med Sida om att vara med också då.