Får ursäkt för sjukjournaler på tippen

Den Nybrokvinna, vars tre år gamla sjukjournaler hamnade i orätta händer, får en ursäkt av Försäkringskassan. Det får hon i ett yttrande som försäkringskassans direktör i länet, Elisabet Hamilton, gör till justieombudsmannen JO.

JO granskar ärendet sedan nybrokvinnans sjukjournaler hittats i ett arkivskåp på en återvinningsstation. Skåpet länsades inte ordentligt när Försäkringskassan bytte lokaler.

Den drabbade Nybrokvinnan anmälde Försäkringskassans fadäs till JO. Det alltså inför JO:s utlåtande som nu Försäkringskassan kryper till korset och ber om förlåtelse.