Dyrare dagisplatser i Kalmar

I Kalmar kommun blir det dyrare att ha barn på dagis nästa år. En familj med två barn på dagis får då betala nästan 2 000 kronor mer per år för sina dagisplatser.

Nytt enligt det förslag som barn- och ungdomsnämnden ska klubba i nästa vecka är också att dagisavgift ska tas ut alla årets tolv månader, oavsett om barnen är sommarlediga eller inte.

Störst blir höjningen för de som har barnen få timmar på dagis. Då handlar det om en avgiftshöjning på över 30 procent, skriver Östran.

De höjda avgifterna innebär 2,6 miljoner extra i kommunens kassa.