Hultsfred Europabäst på festivalmiljö?

Hultsfredsfestivalen ska bli Europas miljövänligaste festival och målet är att den på sikt ska bli helt koldioxidneutral.

Tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen ska de ansvariga för miljöarbetet på Hultsfredsfestivalen i år ta fram en manual där besökarna ser hur mycket utsläppen minskar med olika åtgärder som gemensam matlagning och mindre duschar bland annat.

Till exempel försöker man få fler att åka kollektivt till Hultsfred och i framtiden har man planer på att flytta bilparkeringarna längre ifrån festivalområdet. Samtidigt hoppas man kunna starta ett festivaltåg i samarbete med SJ.

Det finns också planer på gemensamma matlagningsplatser på campingen för att minska bruket av T-röd och gas bland tälten. Micke Lindquist, som är miljöansvarig, säger till P4 Kalmar att man också kan bli bättre på att sopsortera ute på campingen.

Redan i dag sorteras och komprimeras mycket av soporna inne på festivalen. Förra året kunde man till och med sälja metall och wellpapp som samlades in. Totalt fick man ihop 24 ton metallsopor vilket man får ungefär en krona kilot för. 40 öre kilot får man för wellpapp och totalt fick man in sex ton wellpapp varav en hel del dock fick brännas eftersom den var smutsig.

Nytt för i år är att man ska testköra en större komposteringsmaskin i samarbete med tekniska verken i Linköping. Bland annat ska hundratals kilo apelsinskal tas om hand som avfall från den försäljare som erbjuder färspressad apelsinjuice.

Festivalen äger sedan tidigare sex elbilar och man hyr in fler under festivaldagarna.

Fem procent av Hultsfredsfestivalens budget läggs i dag på miljöarbetet.