Skolor dåliga på förebygga hot och våld

Sex av tio skolor i Småland, Öland och Blekinge brister i sitt arbete när det gäller åtgärder mot hot och våld. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att nyligen ha inspekterat cirka 70 skolor i 25 kommuner.

Det kommer in fler och fler anmälningar till Arbetsmiljöverket om hot och vårld på skolorna. Men de här inspektionerna visar att väldigt många skolor inte har några bra rutiner varken när det gäller förebyggande arbete kring våld och hot, eller hur personalen ska agera när något allvarligt inträffar.