Frias för olaglig alkoholförsäljning

En restaurangägare i Kalmar frias från misstankar om att olovligen ha sålt alkohol Trots att socialnämnden drog in serveringstillståndet fortsatte restaurangen att servera alkohol men mannen har hävdat att han inte visste att försäljningen var tvungen att upphöra omedelbart

Detta förstod inte heller hans revisor och därför frias restaurangägaren från misstankarna eftersom han borde kunna lita på sin revisors uppgifter.