Beslut om moderniseringsarbeten på OKG

Kärnkraftinspektionen (SKI) ställer på flera punkter hårdare krav på säkerhetsanalyser och åtgärder när kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn moderniseras.

SKI har redan bestämt vilka konstruktionskrav som ska gälla när Vattenfall och OKG AB moderniserar och höjer säkerheten i sina reaktorer i Ringhals respektive Oskarshamn.

Nu har inspektionen beslutat vilka åtgärder bolagen måste sätta in för att klara kraven, och angett tidpunkter när de ska vara genomförda.

Reaktorägarna och SKI är i stort sett överens om åtgärder och tidsplaner. Men på åtminstone tre punkter skärper SKI kraven.

Inspektionen begär nu att reaktorägarna inför en alternativ möjlighet att snabbstoppa reaktorn, vid sidan om den gängse metoden är köra ner styrstavarna i reaktorhärden.

SKI kräver att reaktorägarna tar fram ett automatiserat system för att pumpa ner borsyra i reaktorhärden, ett annat sätt att avbryta kärnreaktionen. Detta ska finnas på plats i Forsmark senast 2010 och i Ringhals och Oskarshamn senast 2012.

-Industrin har varit motsträvig där och inte velat ha systemet, vi har haft olika uppfattning om värdet av åtgärden, säger Anders Hallman på SKI till TT.

Det har också rått oenighet om behovet av analyser av vad som kan använda vid ett svårt haveri, om det skulle leda till härdsmälta. Om härden smälter kan det exempelvis produceras vätgas eller leda till en genomsmältning vid högt tryck.

SKI kräver att reaktorägarna analyserar ett antal potentiella sådana fenomen. De ska också undersöka vad de kan göra för att minska sannolikheten för att reaktorinneslutningen tar skada.

Vattenfalls och OKG:s åtgärdsprogram ska genomföras fram till och med 2013. SKI kommer att kontinuerligt kontrollera att moderniseringen genomförs på ett riktigt sätt och uppfyller säkerhetskraven.