Få solfångare trots mycket sol

Det finns bara ett fåtal solfångare på södra Öland trots att trakterna är bland de solrikaste i landet.

Solveig Bejerstrand som är en av få som nyttjar solkraften har själv tre solfångare på Södra bruket i Degerhamn, och hon säger att det inte funnits någon som talat för solkraft på ön.

Kommunens miljö och byggnadschef Mats Lindahl säger att det inte finns några kommunala fastigheter med solfångare. Kommunen har istället valt att satsa på fjärrvärme.