Massafabrik koldioxidneutral

I länet står trafik och transporter för hälften av alla koldioxidutsläpp, alltså den växthusgas som misstänks vara orsaken till höjningen av medeltemperaturen och klimatförändringarna på jorden.

Den största enskilda utsläpparen är Södra Cells massafabrik i Mönsterås som släpper ut nästan två miljoner ton per år. Men trots det så ser inte brukets processtekniska chef Annelie Åhman Södra som några miljöbovar då de genom ett omfattande miljöarbete i dag använder sig av 98 procent bioenergi vilket gör att utsläppen i slutändan blir ett nollsummespel.

Bruket levererar även värme till sågen och fjärrvärme till Mönsterås och nu även el ut på nätet. Allt som en del i sin egen tillverkningsprocess.