Prästlöst på norra Öland

Tjänsten som komminister i Högby-Källa-Persnäs har varit utlyst ett antal gånger under de senaste tre åren. Många söker och kommer på intervju, men när det är dags att bestämma sig har alla dragit sig ur.

Den vanligaste orsaken är att många tycker det är för långt att flytta till norra Öland.

Numera hålls det gudstjänst först var tredje söndag och ibland kan det gå längre än så. Och församlingsborna är missnöjda.

Sedan 2006 är det kyrkonämnden i Borgholm som har ansvaret för komministertjänsten i Högby-Källa-Pernäs. Och nämndens ordförande Alvar Johansson hoppas att de kommer ha bättre framgång än pastoratet haft.

Nämnden kommer inte att försöka locka nya sökanden på något särskilt sätt utan de fortsätter helt enkelt utlysa tjänsten och hoppas på det bästa.