Fängelset erkänner miss

Kriminalvården medger nu att de gjort fel när en intern skulle förflyttas från anstalten i Kalmar. Ett brottsoffer hade skrivit till kriminalvården att hon inte ville att mannen skulle placeras nära henne, och att hon ville få veta när mannen flyttades. Men det brevet skickade Kalmaranstalten aldrig vidare.