Kommuner satsar på infrastruktur

Länets samtliga 12 kommuner ställer sig bakom förslaget att skjuta till pengar så staten kan genomföra ett antal satsningar på vägarna, bland annat E22, och järnvägen.

Det framgår av ett utkast till remissvar som Regionförbundet tagit fram. Det är viktigt att satsningarna kommer i gång snart eftersom länet befinner sig i ett mycket expansivt skede, konstaterar man från kommunernas sida.

Men Regionförbundets centerpartiske ordförande Leif Larsson tycker att beslutet dels kan det ses som ett nödvändigt ont och dels att de är beredda att själva ta ett eget ansvar för en fungerande infrastruktur.