Patient svalde tandhätta

Tandvårdschef Anders Nylander har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Det var under arbetet med ett tandimplantat som en så kallad läkhätta lossnade och försvann ner i patientens svalg.

För att vara säker på att läkhättan inte hamnade i patientens lungor gjordes en röntgenkontroll som visade att patienten hade svalt läkhättan.