Många byter ut värmeläckande fönster

För dåliga fönster är den största enskilda orsaken till värmeläckage i svenska småhus, och nu har många bytt eller planerat att byta fönster - mycket tack vare stort utbud av nya energieffektiva fönster i kombination med ett statligt stöd.

30% av arbets- och materialkostnaderna, dock max 10 000 kronor, kan man få per hus för fönsterbyten och under april beviljade landets länsstyrelser över tre miljoner kronor i bidrag. Men jakten på att hur täta fönstren ska vara har gått så långt att till och med tillverkare börjar ifrågasätta reglerna kring bidraget. Dels blir det onödigt dyrt för husägarna och dels blir fönstren så täta att det kan bli imma och kondens i stället.