Kalmar får klimatpiloter

I Kalmar tas nu ett annorlunda initiativ för att få folk att minska sina koldioxidutsläpp.

Ett dussintal hushåll ska väljas ut och bli särskilda klimatpiloter. De ska sedan visa vägen mot ett mer klimatriktigt liv.

En utmaning i månaden blir det om hur de kan miljöanpassa sina transporter, sin konsumtion och sin energianvändning.

Efter ett år jämförs hushållens växthusgasprofil med hur det var innan. Förhoppningen är att erfarenheterna sprids till andra både under resans gång och efteråt.

Ett informationsmöte för intresserade hålls under tisdagskvällen på stadsbiblioteket i Kalmar.