Oväntat mycket stormfällt virke ligger kvar

Betydligt mer stormfällt virke än väntat ligger kvar i skogarna i Sydsverige och är yngelplats för skadeinsekten granbarkborren, enligt Skogsstyrelsen som gjort en inventering med hjälp av helikopter.

Eftersom granbarkborren börjat svärma tidigt i vår så är det viktigt att skogsägarna snabbt tar hand om de stormfällda träden, och enligt skyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen ska allt virke vara omhändertaget senast den 1 juli.