Festival får böta för konserter

Nu är det klart att Sweden Rock Festival som arrangeras i Blekinge måste betala viten för höga ljudnivåer vid sina konserter.

I höstas beslutade Miljöförbundet Blekinge Väst att bolaget ska betala böter varje gång volymen överstiger rekommenderade gränsvärden. Arrangörerna till Sweden Rock överklagade till Miljööverdomstolen som nu har beslutat att inte ta upp ärendet, och festivalen tvingas alltså betala 50 000 kronor för varje uppträdande där ljudnivåerna överskrids.